Letterlap nog “springlevend” in 1951


Geplaatst op: 25-01-2012

Museum De Trije Gritenijen in Grou stelt nu onder de titel ‘Stekje foar Stekje’ merklappen tentoon. Hiervan zijn meer dan honderd, zowel oude als hedendaagse, uit particulier bezit. Opmerkelijk zijn twee vrijwel identieke merklapjes uit 1951, waarvan die van Jantsje Poppinga hierbij is afgebeeld.
De Leeuwarder Courant van maandag 19 maart 1951 vertelt het verhaal erachter.
De Foriening foar Fryske Folkskunst (F.F.F.K.), de Vereniging voor Friese Volkskunst, die in 1934 was opgericht, schreef na de oorlog jaarlijks de ‘Maria van Hemertprijsvraag’ uit. Maria van Hemert had in 1943 voor het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem onderzoek gedaan naar oude handwerken in Nederland. Daarover maakte ze de tentoonstelling ‘Voortborduren aan grootmoeders handwerk’. Onder dezelfde titel bracht De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen omstreeks 1950 voor haar leden een serie patronen uit die Maria van Hemert had verzameld. Met zeven kleine boekjes met handleidingen. Oude motieven op moderne wijze verwerken, dat was het doel, ook van de F.F.F.K.
In 1951 werd de prijsvraag niet uitgeschreven voor de Plattelandsvrouwen, maar voor meisjes uit de vierde, vijfde en zesde klas van de lagere school (basisschool groep 6 tot 8). Jury’s van afdelingen van de Plattelandsvrouwen hadden uit alle klassen die meededen twee merklappen geselecteerd. De 170 genomineerde en ingelijste merklappen werden in de Harmonie, de schouwburg van Leeuwarden tentoongesteld. Daar was zaterdag 17 maart de prijsuitreiking. Volgens het krantenbericht gaf mevrouw H. Kijlstra-van der Schaaf commentaar op de lapjes. Naast het mooie, wees zij in hoofdzaak op de foutjes, omdat het publiek – jong en oud – daar uiteindelijk het meest bij gebaat was. Ik hoop dat zij daarbij niet zover ging dat daardoor het plezier in handwerken voor de meisjes werd vergald. Strenge handwerkjuffen bereikten vaak een omgekeerd effect, waardoor er nooit meer een naald en draad werd aangeraakt!
De prijsuitreiking in maart viel aan het eind van het schooljaar, want in die tijd gingen de leerlingen in april over naar de volgende klas.

Reacties

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst
Impres Internet Groep B.V. te Zwolle