Collectie museum: Merkletterlap, rood met groen, gemerkt Heije Sibrands, 1752

  • Maakster: Sibrands, Heye
  • Vervaardigingsdatum: 1752
  • Afmeting: 41.0 x 33.0 cm
  • Plaats vervaardiging: Warns
  • Voorkant
  • Achterkant
Merklap

Reacties

  • C.Stam
  • Is hier ook nog een patroon van....

Informatie

In Warns borduurden alle meisjes in de 18de eeuw alleen met rode, groene en beige zijde. Ze borduurden gelijke motieven en die ordenden ze op ongeveer dezelfde manier. Heije Sibrands verwerkte een klein beetje beige zijde in het bovenste randje, verder is de lap geborduurd met rood en groen. Ze borduurde twee maal een alfabet omlijst met krulletjes. Daaronder zette ze groot de initialen van haar ouders, Sybrand Hylkes en Dieuwke Hendriks. Alleen duidt ze haar moeder hier aan met Dieuwke Sybrands, dat wil zeggen, de vrouw van Sybrand. HEIIE SIBRANDS vermeldt trots dat ze tien jaren is in 1752. Rechts borduurt ze de juiste initialen van haar moeder: D.H. Haar eigen grote initialen heeft ze groot naast een grote mand met anjers, duiven en kleine vogeltjes geborduurd. Midden onder vaart een driemaster met bolle zeilen, een typerend motief voor Warns. Maar toevallig was Heijes vader grootschipper, dat was dus zeer toepasselijk. De rest van de merklap is gevuld met kleine geometrische motiefjes, hartjes en minuscule tafereeltjes: een hond bij een kookpot en op een rij een vrouwtje met juk, echtpaar bij een theetafel en een ruiter, daaronder een man in een sjees.

Uitgelicht!

    Geen Uitgelicht! beschikbaar
Impres Internet Groep B.V. te Zwolle