Collectie museum: Sneewerklap met rood-witte initialen , gemerkt A. H. O.

  • Maakster: A.H.O.
  • Afmeting: 71.0 x 34.0 cm
  • Plaats vervaardiging: Hindeloopen
  • Voorkant
  • Achterkant
Merklap

Reacties

  • Martin Ex
  • LS, Deze doek lijkt duidelijk gesigneerd; Hei Hommes. Er zijn meerdere Hommes te vinden in Hindeloopen. De maakster zou Auck Hommes kunnen zijn die trouwde in 1702. Bovendien trouwde er een Heike (Heye, Heie)Hommes (" van Hindeloopen) in 1696. Heie is ook een mannen naam. Dat verklaart wellicht de Heie Hommes op de doek als vader van Auck (en ook Heie?). De doek zou dan gedateerd kunnen worden op circa 1690. Mvg, Martin Ex www.exantiques.nl Bron: Tresoar Trouwboeken

Informatie

Langs de zomen van open naaiwerk trok de maakster A.H.O. draden uit de stof. Het rasterwerk vulde ze met wel twintig verschillende motieven in doorstopwerk. Ze borduurde drie maal het alfabet, het eerste, in platsteek, over de volle breedte. Daarna verdeelde ze haar lap in twee kolommen. In beide borduurde ze een alfabet, van verschillende grootte. Links borduurde ze randjes zoals die in Hindelooper ‘strûpmûtsen’ (wit batisten muts over rood baaien hoedje) of zakdoeken werden geborduurd. Rechts borduurde ze initialen, A.H., M.O. en R. Onderaan verzamelde ze ruitmotieven, waarvan een met een uiltje, en harten. Links staat een moeilijk zichtbare reeks initialen, H.E., I.H., O., M.M., E.S. en R.H. Meestal bestaan initialen uit twee letters. De initialen A.H.O. stellen ons voor een raadsel. Op sommige merklappen staat de H als versiering, wellicht als symbool voor Hindeloopen. Of dat hier het geval is, is onzeker.

Uitgelicht!

    Geen Uitgelicht! beschikbaar
Impres Internet Groep B.V. te Zwolle